خاطرات اوتاکویی و...

سایونارا ساحل/صاحل

یکشنبه 13 خرداد 1397 01:17 ب.ظ

Writer : دختر بهشتی(سارا)
سلام

خب ام... ساحل/صاحل داره میره

خیلی دلم براش تنگ میشه امیدوارم بهش خوش بگذره

مرسی

من امروز واقعا حوصله ندارم


اومدم وب ساحل/صاحل یه خورده بخندم/:

که وب ترکیده بود از پیام تسلیت و اینا

خب دیگه من برم

بای بای...

پ.ن:واقعا نمیدونستم ساحل مینویسن یا صاحل ؟؟؟؟ T__T
پ.ن:با اینکه پست کم میذارم اما نظرارو میخونم/:

دوباره خدافسComments : نظرات
Edit: یکشنبه 13 خرداد 1397 02:42 ب.ظ